Aktualno

AKREDITACIJA prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. laboratorij je akreditirani ispitni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1481.

 Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na međunarodnom tržištu proizvoda i usluga jer znači nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti našeg laboratorija, formalni dokaz stručne i tehničke osposobljenosti te pouzdanost rezultata ispitivanja.

 

13.02.2015| Opširnije