AKTUALNO

Ožujak 2014.g. STRUČNI POSJET BAVARSKOJ

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, organizirao u razdoblju od 17. do 19. ožujka 2014.godine stručni posjet u Njemačku pokrajnu  Bavarsku, s ciljem upoznavanja sa sustavom razvrstavanja trupova zaklanih životinja.

Domaćin posjeta bio je Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte iz Münchena, a stručnu organizaciju posjeta vodili su  predstavnici ovoga Instituta, zaduženi za nadzor nad provedbom sustava razvrstavanja, gospoda Ralf Bundschuh, voditelj Odjela za stočarstvo i proizvodnju mesa te Matthias Maier , suradnik u tom Odjelu .

Tijekom boravka posjetili smo objekte za klanje životinja  koje su u sustavu VION FOOD grupacije i to klaonicu za klanje goveda Südfleisch Waldkraiburg GmbH u mjestu Waldkraiburg, u kojoj se tjedno kolje oko 2.500 komada, te klaonicu za klanje svinje VION Vilshofen GmbH u mjestu Vilshofen, u kojoj se tjedno kolje oko 11.500 komada.

U njima smo imali prigodu vidjeti cjelokupnu provedbu sustava razvrstavanja goveđih i svinjskih trupova, posebice:
- registraciju preuzimanja životinja u klaonicu,
- postupak klanja i praćenje identiteta svakog grla odnosno trupa životinje tijekom klanja i razvrstavanja,
- obradu trupova,
- vaganje trupova,
- razvrstavanje trupova goveda u kategorije, klase te stupnjeve zamašćenosti,
- utvrđivanje udjela mesa u trupu svinja korištenjem Hennesy grading probe uređaja, 
- označavanje trupova,
- dostavu podataka zainteresiranim korisnicima o razvrstanim grlima.

Uz to, izvan klaonica detaljno je raspravljano o organizaciji sustava razvrstavanja u Bavarskoj s posebnim naglaskom na:
- primjenu legislative EU u nacionalnim propisima,
- organizaciju sustava razvrstavanja i nadzora nad razvrstavanjem u tom dijelu Europe,
- materijalnu osnovicu sustava razvrstavanja,
- korištenje podataka o razvrstavanju od strane zainteresiranih sudionika.

Stručno putovanje je ispunilo naša očekivanja jer smo dobili  detaljan uvid u organizaciju i provedbu sustava razvrstavanja trupova zaklanih životinja u SR Njemačkoj.

Ove spoznaje pružaju nam mogućnosti kvalitativnih  usporedbi , što nam može biti od koristi pri cjelovitoj prilagodbi našeg sustava uvjetima razvrstavanja koji vrijede u EU. 

Želimo posebno istaknuti susretljivost domaćina, kako organizatora posjeta tako i kolega iz Fleischprüfring (bavarske organizacije za provedbu razvrstavanja trupova) i  predstavnika  klaonica te im  iskazati našu zahvalu na stručnoj otvorenosti i spremnosti da nas upoznaju sa svim segmentima sustava razvrstavanja trupova na liniji klanja.
 

Opširnije » | 27.03.2014